Výpočet darovací daně

Příbuzenská daňová skupina:

příbuzní v řadě přímé (prarodiče – rodiče – děti – vnoučata) a manželé

příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety), manželé dětí (zeťové, snachy), nevlastní děti, rodiče manžela (tcháni, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče), osoby žijící alespoň 1 rok před převodem ve společné domácnosti s dárcem

ostatní