Invalidní důchod: Jak ho získat a jaká je jeho výše?


Mince

Závažná zdravotní přítěž je často důvodem, proč začít přemýšlet o invalidním důchodu, bohužel ne každý má na něj nárok. Nárok na invalidní důchod vzniká teprve po splnění několika podmínek. Především se musí jednat o pojištěnce, který nedluží na zdravotním pojištění a který získal potřebnou dobu pojištění a zároveň nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod.

Člověk je invalidní, pokud mu invalidita vznikne následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a nastane pokles jeho pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tento pokles musí být nejméně o 35% oproti původnímu stavu. Rozeznávají se ovšem tři stupně invalidity, které se liší počtem procent vyjadřujících pokles pracovních schopností pojištěnce.

Co je pracovní schopnost a její pokles

Jedná se o schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho fyzickým a psychickým schopnostem, s ohledem na jeho dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a také s přihlédnutím na předchozí výdělečné činnosti.
Poklesem pracovní schopnosti se míní pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení nebo ztráty schopnosti vykonávat tuto činnost v porovnání se stavem před vznikem úrazu nebo nemoci z povolání, resp. před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Kdo a jak rozhoduje

Žádost se podává u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, kde s povolaným pracovníkem sepíšete žádost na stanoveném tiskopisu. Žadatel musí absolvovat vyšetření, jehož výsledky posuzuje posudkový lékař OSSZ, který bere v úvahu jednak výsledky vyšetření, a jednak možnosti rekvalifikace a další faktory. Posudek tohoto lékaře se spolu se žádostí pak předává k rozhodnutí ČSSZ.

Jaká je výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu není u všech lidí stejná. Invalidní důchod se skládá ze základní výměry, která je pro všechny stejná, (v r. 2015 činí 2400 Kč) a z procentní výměry, která závisí na odvodech na důchodovém pojištění a získané době pojištění. Při výpočtu se zohledňuje také dopočtená doba, což je doba pojištění od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku.


Hodnocení článku:

1 nic moc2 ušlo3 průměr4 dobrý5 výborný (Zatím nebylo hodnoceno - buďte první!)
Loading...


Jsem autor tohoto webu, snažím se jej tvořit ku obrazu svému. :)

topBroker.cz


Doporučujeme

Půjčka před výplatou

Půjčka před výplatou


Uzavření smlouvy přes telefon – je to možné?

Uzavření smlouvy přes telefon – je to možné?


Proč mít pojištěnou domácnost nebo nemovitost?

Proč mít pojištěnou domácnost nebo nemovitost?


Police

PoliceRostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Změna legislativy koncem loňského roku i dlouhodobě příznivý ekonomický vývoj ovlivňují také to, jaké úvěry si bereme a jak je splácíme. Z pravidelného barometru úvěrového trhu za 2. čtvrtletí letošní...

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Povinné ručení už dávno neslouží pouze na pokrytí škod, které způsobíme řízením motorového vozidla, jiným osobám či osobě. Pojišťovny ve snaze získat klienty, nabízí služby i řidičům, kteří škody způs...

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Na co si v Čechách půjčujeme

Češi si půjčují stále víc peněz, jen v bankách dluží téměř 1,5 bilionu. Oproti loňskému roku se objem půjček v bankách zvýšil o víc než 100 miliard Kč (podle údajů zveřejněných Českou národní bankou n...

Na co si v Čechách půjčujeme

Jak ušetřit při svém podnikání? Poradíme vám

Mnoho lidí začíná podnikat z toho důvodu, aby měli více peněz a byli pánem svého času. Ne každému se ale start do byznysu může podařit. Mezi hlavní chyby často patří fakt, že lidé v souvislosti se svo...

Jak ušetřit při svém podnikání? Poradíme vám