Reklamace dovolené, můžeme dostat peníze zpět?


Dovolená je příležitostí k odpočinku, relaxaci a načerpání nových sil. Většina lidí dnes využívá služeb cestovních kanceláří, od kterých očekává profesionalitu a dodržení všeho, co ve svých katalozích nabízejí. O to větší pak bývá zklamání, pokud tomu tak není. Většinou se to týká ubytování a stravování. Teprve na místě turista zjistí, že hotel ve skutečnosti má méně hvězdiček, než si zaplatil, úklid a další služby nejsou na potřebné úrovni, stravování neodpovídá kvalitou či množstvím. Jedná se o klasické neposkytnutí zboží či služby, za kterou klient řádně a včas zaplatil.

Postup při reklamování

Právním předpisem, který pojednává o dovolené, je nový občanský zákoník, konkrétně jeho část IV, hlava II, díl 6, § 2521 a následující. V tomto ustanovení je definován zájezd jako předem připravený soubor služeb cestovního ruchu. Uzavřením smlouvy o zájezdu se jeho pořadatel zavazuje pro klienta obstarat zájezd za určitých konkrétních podmínek a klient podpisem potvrzuje jeho zaplacení. Stejně jako u jiných smluv slouží tento dokument jako důkaz pro případ reklamací, na jehož podkladě je zákazník oprávněn uplatňovat práva z případných vad.

Zákazníkovi zákon ukládá, aby případné vady vytkl pořadateli zájezdu bez zbytečných odkladů, nejlépe na místě a hned. V praxi to znamená upozornit ihned delegáta cestovky v místě pobytu, a ne si jednotlivé nedostatky sepisovat a po návratu předat seznam cestovní kanceláři. Delegát je cestovkou zmocněn řešit i tyto situace. Pokud byste tedy po návratu požadovali náhradu škody například za nefungující lednici na pokoji, zřejmě byste neuspěli. Budete-li ovšem mít písemný doklad, že jste opravu požadovali a oprava byla nerealizovatelná, můžete požadovat náhradu škody zcela právem.

Dokladem je míněn reklamační protokol obsahující datum, jméno stěžovatele, popis vady a číslo smlouvy. Chybět pochopitelně nesmí podpis stěžovatele a delegáta. Pokud v příslušné destinaci cestovka svého delegáta nemá, nebo se vada vyskytne při zpáteční cestě nebo je klient zraněn či hospitalizován, je nutné, aby si vše detailně zaznamenal, nebo je zdokumentoval na chytrém telefonu. Ideální je písemné svědectví od spolucestujících.

Termíny při reklamování

Písemnou reklamaci je třeba cestovce či agentuře předat nejpozději do 30 dnů od příjezdu ze zájezdu. Pořadatel pak má na vyřízení reklamace dalších třicet dnů.

Co lze reklamovat

Reklamovat lze pouze nesplnění nebo vadné splnění toho, co je obsahem smlouvy o zájezdu.

Pokud by delegát přes vynaložení veškerého úsilí nedosáhl na místě nápravy, nebo by oprava znamenala neúměrné náklady a klient si nápravu zjednal sám, může požadovat na pořadateli úhradu účelně vynaložených nákladů.

Cestovka může klientovi například uhradit cenový rozdíl, je-li ubytován v hotelu nižší kategorie, než kterou si zaplatil. V opačném případě, tedy je-li ubytován v lepším hotelu, jdou vyšší náklady na vrub cestovky.


Hodnocení článku:

1 nic moc2 ušlo3 průměr4 dobrý5 výborný (2 hlasů, hodnocení: 4,50 z 5)
Loading...


Jsem autor tohoto webu, snažím se jej tvořit ku obrazu svému. :)

topBroker.cz


Doporučujeme

Postel z palet

Postel z palet


Snižujeme naše pasiva

Snižujeme naše pasiva


Jsou registrační pokladny přínosem nebo zkázou?

Jsou registrační pokladny přínosem nebo zkázou?


Finanční poradenství ve stylu mafiánských bossů

Finanční poradenství ve stylu mafiánských bossůRychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Termín půjčky bez registru se už na tuzemském úvěrovém poli vcelku vžil. Není divu, jelikož se jedná o druh půjček, který je využíván poměrně často. Pokud jste o nich ještě doposud neslyšeli, jste na ...

Rychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Změna legislativy koncem loňského roku i dlouhodobě příznivý ekonomický vývoj ovlivňují také to, jaké úvěry si bereme a jak je splácíme. Z pravidelného barometru úvěrového trhu za 2. čtvrtletí letošní...

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Povinné ručení už dávno neslouží pouze na pokrytí škod, které způsobíme řízením motorového vozidla, jiným osobám či osobě. Pojišťovny ve snaze získat klienty, nabízí služby i řidičům, kteří škody způs...

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Na co si v Čechách půjčujeme

Češi si půjčují stále víc peněz, jen v bankách dluží téměř 1,5 bilionu. Oproti loňskému roku se objem půjček v bankách zvýšil o víc než 100 miliard Kč (podle údajů zveřejněných Českou národní bankou n...

Na co si v Čechách půjčujeme