Daň z nabytých věcí je povinnost


hypotéka

Radost z nabytých věcí může brzy opadnout v momentě, kdy za ně musíme zaplatit daň, je to ovšem povinnost, která se týká každého. Jedná se o majetkovou daň, která nahradila původní daň z převodu nemovitosti. Platí od roku 2014 a její sazba činí 4% ze základu daně. Ze zákona je povinným poplatníkem prodávající a nabyvatel je ručitelem pro případ, že by prodávající daň nezaplatil ve stanovené lhůtě.
Účastníci obchodní transakce spočívající v převodu nemovitosti si však mohou ujednat, že daň zaplatí kupující, tedy nabyvatel. Daň se platí pouze z úplatných převodů, tzn. z prodeje nebo směny nemovitosti. Bezúplatných převodů, kterými jsou darování či dědictví se tato daň netýká. Jedinou výjimkou je „vzájemné darování“.

Z čeho se daň vypočítá

Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou je buď sjednaná kupní cena podle smlouvy nebo srovnávací daňová hodnota. Pro vypočtení výše daně z nabytých nemovitostí se použije ta vyšší z nich. K tomu lze použít znalecký posudek, který však není nutný. Je možné, aby daň vyčíslil finanční úřad a výsledná částka se následně porovná s kupní cenou. Pokud má občan znalecký posudek, může uplatnit náklady na jeho vyhotovení jako uznatelný daňový výdaj.

Daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Od daně z nabytí nemovitých věcí je mimo jiné osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu.

Daň může platit i kupující

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podává standardně prodávající, který je také povinen platit daň. Ovšem účastníci převodu si mohou ve smlouvě ujednat, že daň bude platit kupující. Často k tomu dochází v případech, kdy se mění menší byt za větší s doplatkem. Pak obvykle podávají daňové přiznání oba účastníci této výměny. Každý za nemovitost, kterou vyměnil, přičemž je třeba zohlednit příslušný doplatek.


Hodnocení článku:

1 nic moc2 ušlo3 průměr4 dobrý5 výborný (3 hlasů, hodnocení: 4,67 z 5)
Loading...


Jsem autor tohoto webu, snažím se jej tvořit ku obrazu svému. :)

topBroker.cz


Doporučujeme

Levné stěhování Havířov

Levné stěhování Havířov


Vysoké výdělky vedou k plnění dětských snů

Vysoké výdělky vedou k plnění dětských snů


Finanční poradenství není pouze výsadou středoškoláků

Finanční poradenství není pouze výsadou středoškoláků


Nezaměstnanost v historii

Nezaměstnanost v historiiRychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Termín půjčky bez registru se už na tuzemském úvěrovém poli vcelku vžil. Není divu, jelikož se jedná o druh půjček, který je využíván poměrně často. Pokud jste o nich ještě doposud neslyšeli, jste na ...

Rychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Změna legislativy koncem loňského roku i dlouhodobě příznivý ekonomický vývoj ovlivňují také to, jaké úvěry si bereme a jak je splácíme. Z pravidelného barometru úvěrového trhu za 2. čtvrtletí letošní...

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Povinné ručení už dávno neslouží pouze na pokrytí škod, které způsobíme řízením motorového vozidla, jiným osobám či osobě. Pojišťovny ve snaze získat klienty, nabízí služby i řidičům, kteří škody způs...

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Na co si v Čechách půjčujeme

Češi si půjčují stále víc peněz, jen v bankách dluží téměř 1,5 bilionu. Oproti loňskému roku se objem půjček v bankách zvýšil o víc než 100 miliard Kč (podle údajů zveřejněných Českou národní bankou n...

Na co si v Čechách půjčujeme