Daň z nabytých věcí je povinnost


hypotéka

Radost z nabytých věcí může brzy opadnout v momentě, kdy za ně musíme zaplatit daň, je to ovšem povinnost, která se týká každého. Jedná se o majetkovou daň, která nahradila původní daň z převodu nemovitosti. Platí od roku 2014 a její sazba činí 4% ze základu daně. Ze zákona je povinným poplatníkem prodávající a nabyvatel je ručitelem pro případ, že by prodávající daň nezaplatil ve stanovené lhůtě.
Účastníci obchodní transakce spočívající v převodu nemovitosti si však mohou ujednat, že daň zaplatí kupující, tedy nabyvatel. Daň se platí pouze z úplatných převodů, tzn. z prodeje nebo směny nemovitosti. Bezúplatných převodů, kterými jsou darování či dědictví se tato daň netýká. Jedinou výjimkou je „vzájemné darování“.

Z čeho se daň vypočítá

Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou je buď sjednaná kupní cena podle smlouvy nebo srovnávací daňová hodnota. Pro vypočtení výše daně z nabytých nemovitostí se použije ta vyšší z nich. K tomu lze použít znalecký posudek, který však není nutný. Je možné, aby daň vyčíslil finanční úřad a výsledná částka se následně porovná s kupní cenou. Pokud má občan znalecký posudek, může uplatnit náklady na jeho vyhotovení jako uznatelný daňový výdaj.

Daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Od daně z nabytí nemovitých věcí je mimo jiné osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu.

Daň může platit i kupující

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podává standardně prodávající, který je také povinen platit daň. Ovšem účastníci převodu si mohou ve smlouvě ujednat, že daň bude platit kupující. Často k tomu dochází v případech, kdy se mění menší byt za větší s doplatkem. Pak obvykle podávají daňové přiznání oba účastníci této výměny. Každý za nemovitost, kterou vyměnil, přičemž je třeba zohlednit příslušný doplatek.


Hodnocení článku:

1 nic moc2 ušlo3 průměr4 dobrý5 výborný (3 hlasů, hodnocení: 4,67 z 5)
Loading...


Jsem autor tohoto webu, snažím se jej tvořit ku obrazu svému. :)

topBroker.cz


Doporučujeme

Přestěhování Liberecko

Přestěhování Liberecko


Péřové deky

Péřové deky


Plná moc

Plná moc


Mluvit, mluvit, mluvit! Na tom se zakládá moderní výuka angličtiny

Mluvit, mluvit, mluvit! Na tom se zakládá moderní výuka angličtinyRychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Termín půjčky bez registru se už na tuzemském úvěrovém poli vcelku vžil. Není divu, jelikož se jedná o druh půjček, který je využíván poměrně často. Pokud jste o nich ještě doposud neslyšeli, jste na ...

Rychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Změna legislativy koncem loňského roku i dlouhodobě příznivý ekonomický vývoj ovlivňují také to, jaké úvěry si bereme a jak je splácíme. Z pravidelného barometru úvěrového trhu za 2. čtvrtletí letošní...

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Povinné ručení už dávno neslouží pouze na pokrytí škod, které způsobíme řízením motorového vozidla, jiným osobám či osobě. Pojišťovny ve snaze získat klienty, nabízí služby i řidičům, kteří škody způs...

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Na co si v Čechách půjčujeme

Češi si půjčují stále víc peněz, jen v bankách dluží téměř 1,5 bilionu. Oproti loňskému roku se objem půjček v bankách zvýšil o víc než 100 miliard Kč (podle údajů zveřejněných Českou národní bankou n...

Na co si v Čechách půjčujeme