Invalidní důchod: Jak ho získat a jaká je jeho výše?


Mince

Závažná zdravotní přítěž je často důvodem, proč začít přemýšlet o invalidním důchodu, bohužel ne každý má na něj nárok. Nárok na invalidní důchod vzniká teprve po splnění několika podmínek. Především se musí jednat o pojištěnce, který nedluží na zdravotním pojištění a který získal potřebnou dobu pojištění a zároveň nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod.

Člověk je invalidní, pokud mu invalidita vznikne následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a nastane pokles jeho pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tento pokles musí být nejméně o 35% oproti původnímu stavu. Rozeznávají se ovšem tři stupně invalidity, které se liší počtem procent vyjadřujících pokles pracovních schopností pojištěnce.

Co je pracovní schopnost a její pokles

Jedná se o schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho fyzickým a psychickým schopnostem, s ohledem na jeho dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a také s přihlédnutím na předchozí výdělečné činnosti.
Poklesem pracovní schopnosti se míní pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení nebo ztráty schopnosti vykonávat tuto činnost v porovnání se stavem před vznikem úrazu nebo nemoci z povolání, resp. před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Kdo a jak rozhoduje

Žádost se podává u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, kde s povolaným pracovníkem sepíšete žádost na stanoveném tiskopisu. Žadatel musí absolvovat vyšetření, jehož výsledky posuzuje posudkový lékař OSSZ, který bere v úvahu jednak výsledky vyšetření, a jednak možnosti rekvalifikace a další faktory. Posudek tohoto lékaře se spolu se žádostí pak předává k rozhodnutí ČSSZ.

Jaká je výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu není u všech lidí stejná. Invalidní důchod se skládá ze základní výměry, která je pro všechny stejná, (v r. 2015 činí 2400 Kč) a z procentní výměry, která závisí na odvodech na důchodovém pojištění a získané době pojištění. Při výpočtu se zohledňuje také dopočtená doba, což je doba pojištění od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku.


Hodnocení článku:

1 nic moc2 ušlo3 průměr4 dobrý5 výborný (Zatím nebylo hodnoceno - buďte první!)
Loading...


Jsem autor tohoto webu, snažím se jej tvořit ku obrazu svému. :)

topBroker.cz


Doporučujeme

Výdělek na internetu pomocí eshopu

Výdělek na internetu pomocí eshopu


Finanční poradce Opava

Finanční poradce Opava


Jak se stát finančním poradcem?

Jak se stát finančním poradcem?


Jak je to doopravdy s naším ministrem financí A. Babišem?

Jak je to doopravdy s naším ministrem financí A. Babišem?Rychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Termín půjčky bez registru se už na tuzemském úvěrovém poli vcelku vžil. Není divu, jelikož se jedná o druh půjček, který je využíván poměrně často. Pokud jste o nich ještě doposud neslyšeli, jste na ...

Rychlá půjčka bez registru: Pro koho je určena a vyplatí se vůbec?

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Změna legislativy koncem loňského roku i dlouhodobě příznivý ekonomický vývoj ovlivňují také to, jaké úvěry si bereme a jak je splácíme. Z pravidelného barometru úvěrového trhu za 2. čtvrtletí letošní...

Rostou dlouhodobé a klesají krátkodobé úvěry, půjčky, lépe splácíme

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Povinné ručení už dávno neslouží pouze na pokrytí škod, které způsobíme řízením motorového vozidla, jiným osobám či osobě. Pojišťovny ve snaze získat klienty, nabízí služby i řidičům, kteří škody způs...

Povinné ručení a asistenční služby na cesty

Na co si v Čechách půjčujeme

Češi si půjčují stále víc peněz, jen v bankách dluží téměř 1,5 bilionu. Oproti loňskému roku se objem půjček v bankách zvýšil o víc než 100 miliard Kč (podle údajů zveřejněných Českou národní bankou n...

Na co si v Čechách půjčujeme